Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019
Πρόγραμμα σπουδών Α' Λυκείου
Minimize
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 11