Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019
Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Minimize
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ανθρωπιστικών σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία προσανατολισμού 4
Ιστορία Προσανατολισμού 2
Λατινικά 2
Βιολογία γενικής 2
Μαθηματικά Γενικής 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 10-12

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Θετικών σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Μαθηματικά προσανατολισμού 4
Βιολογία προσανατολισμού 2
Ιστορία Γενικής 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 11-15

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά προσανατολισμού 4
Ανάπτυξη εφαρμογών 2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Βιολογία γενικής 2
Ιστορία Γενικής 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 10-12