Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019
Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Minimize

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ανθρωπιστικών σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Αρχαία προσανατολισμού 5
Ιστορία Προσανατολισμού 2(+1)
Κοινωνιολογία 2(+1)
   
   
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12-14

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Θετικών σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Μαθηματικά προσανατολισμού 4
   
   
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Επιστήμες Υγείας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 3
   
   
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Μαθηματικά προσανατολισμού 4
Ανάπτυξη εφαρμογών 3(+1)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3(+1)
   
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 13-15