Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022
Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων
Minimize
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
29/9/2018 ΦΥΣΙΚΗ 1ο
13/10/2018 ΈΚΘΕΣΗ
20/10/2018 ΆΛΓΕΒΡΑ
3/11/2018 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
10/11/2018 ΧΗΜΕΙΑ 1ο
24/11/2018 ΦΥΣΙΚΗ 2ο
1/12/2018 ΈΚΘΕΣΗ/ ΑΡΧΑΙΑ
8/12/2018 ΆΛΓΕΒΡΑ
15/12/2018 ΧΗΜΕΙΑ 2ο
22/12/2018 ΦΥΣΙΚΗ 3ο
3/1/2019 ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕ
5/1/2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ
7/1/2019 ΦΥΣΙΚΗ ΟΕΦΕ
12/1/2019 ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ
19/1/2019 ΑΡΧΑΙΑ ΟΕΦΕ
26/1/2019 ΦΥΣΙΚΗ 5ο
2/2/2019 ΧΗΜΕΙΑ 3ο
9/2/2019 ΈΚΘΕΣΗ/ ΑΡΧΑΙΑ
16/2/2019 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
23/2/2019 ΆΛΓΕΒΡΑ
2/3/2019 ΦΥΣΙΚΗ 6ο
16/3/2019 ΈΚΘΕΣΗ/ ΑΡΧΑΙΑ
23/3/2019 ΆΛΓΕΒΡΑ
6/4/2019 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ/ΦΥΣΙΚΗ 7ο
13/4/2019 ΧΗΜΕΙΑ 4ο
20/4/2019 ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕ
24/4/2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ
2/5/2019 ΑΡΧΑΙΑ ΟΕΦΕ
4/5/2019 ΦΥΣΙΚΗ ΟΕΦΕ
11/5/2019 ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
- ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
29/9/2018 ΦΥΣΙΚΗ 1ο -
13/10/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
20/10/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. -
27/10/2018 ΦΥΣΙΚΗ 2ο -
3/11/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΑΡΧΑΙΑ
10/11/2018 ΧΗΜΕΙΑ 1ο -
24/11/2018 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ1ο ΑΡΧΑΙΑ
1/12/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
8/12/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. -
15/12/2018 ΆΛΓΕΒΡΑ -
22/12/2018 ΦΥΣΙΚΗ 3ο ΑΡΧΑΙΑ
3/1/2019 ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕ -
5/1/2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ
7/1/2019 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
12/1/2019 ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ
19/1/2019 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΟΕΦΕ -
26/1/2019 ΦΥΣΙΚΗ 5ο/ΦΥΣΙΚΗ Γ. -
2/2/2019 ΧΗΜΕΙΑ 2ο -
9/2/2019 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
16/2/2019 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΑΡΧΑΙΑ
23/2/2019 ΆΛΓΕΒΡΑ  -
2/3/2019 ΧΗΜΕΙΑ 3ο -
9/3/2019 ΦΥΣΙΚΗ 6ο -
16/3/2019 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
23/3/2019 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π./ΦΥΣ. ΓΕΝΙΚΗΣ3ο ΑΡΧΑΙΑ
30/3/2019 ΦΥΣΙΚΗ 7ο -
6/4/2019 ΦΥΣΙΚΗ 8ο -
13/4/2019 ΦΥΣΙΚΗ Γ./ΧΗΜΕΙΑ 3ο -
20/4/2019 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΟΕΦΕ -
24/4/2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ
2/5/2019 ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕ -
4/5/2019 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
11/5/2019 ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
- ΘΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
1/9/2018 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.2ο - -
8/9/2018 ΧΗΜΕΙΑ 6ο   -
15/9/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. 1ο κεφ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
22/9/2018   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -
29/9/2018 - . ΛΑΤΙΝΙΚΑ
6/10/2018 ΦΥΣΙΚΗ 2ο ΑΟΘ 1ο κεφ.  
13/10/2018 ΧΗΜΕΙΑ 1ο ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
20/10/2018 ΟΡΙΑ 1 - -
27/10/2018 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.3ο ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ A'
3/11/2018 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. - ΑΡΧΑΙΑ
10/11/2018 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.4ο - ΛΑΤΙΝΙΚΑ
24/11/2018 ΧΗΜΕΙΑ  2ο - 3ο - 4ο ΟΡΙΑ 2  
1/12/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ/ΑΟΘ 2ο ΈΚΘΕΣΗ
8/12/2018 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.5ο .  
15/12/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
22/12/2018 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β'
3/1/2019 ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ Α.Ε. Ο.Π ΟΕΦΕ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
5/1/2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ
7/1/2019 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.6ο ΟΕΦΕ  ΑΟΘ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
12/1/2019 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
19/1/2019 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΟΕΦΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΟΕΦΕ
26/1/2019 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.7ο - -
2/2/2019 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.8ο - ΛΑΤΙΝΙΚΑ
9/2/2019 ΈΚΘΕΣΗ. ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
16/2/2019 ΧΗΜΕΙΑ  5ο - ΑΡΧΑΙΑ
23/2/2019 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ '
2/3/2019 - - ΙΣΤΟΡΙΑ Δ '
9/3/2019 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.9ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
16/3/2019 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
23/3/2019 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΑΡΧΑΙΑ
30/3/2019 ΦΥΣΙΚΗ 10ο/ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ
6/4/2019 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.11ο - ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝ.
13/4/2019 ΧΗΜΕΙΑ 7ο - -
20/4/2019 ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π.ΟΕΦΕ Α.Ε. Ο.Π ΟΕΦΕ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π.ΟΕΦΕ
24/4/2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΟΕΦΕ
2/5/2019 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΟΕΦΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.ΟΕΦΕ
4/5/2019 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.. ΟΕΦΕ ΑΟΘ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
11/5/2019 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ

ΕΠΑΛ
3/1/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ
5/1/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΕΦΕ
2/4/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ
21/4/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΕΦΕ