Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018
Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων
Minimize
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
30/9/2017 ΦΥΣΙΚΗ 1ο
14/10/2017 ΈΚΘΕΣΗ
21/10/2017 ΆΛΓΕΒΡΑ
4/11/2017 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
11/11/2017 ΧΗΜΕΙΑ 1ο
18/11/2017 ΦΥΣΙΚΗ 2ο
25/11/2017 ΈΚΘΕΣΗ
2/12/2017 ΆΛΓΕΒΡΑ
9/12/2017 ΧΗΜΕΙΑ 2ο
16/12/2017 ΦΥΣΙΚΗ 3ο
3/1/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ
4/1/2018 ΑΡΧΑΙΑ ΟΕΦΕ
5/1/2018 ΦΥΣΙΚΗ 4ο ΟΕΦΕ
13/1/2018 ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ
20/1/2018 ΦΥΣΙΚΗ 5ο
27/1/2018 ΧΗΜΕΙΑ 3ο
3/2/2018 ΈΚΘΕΣΗ
10/2/2018 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
17/2/2018 ΆΛΓΕΒΡΑ
24/2/2018 ΦΥΣΙΚΗ 6ο
10/3/2018 ΈΚΘΕΣΗ
17/3/2018 ΆΛΓΕΒΡΑ
24/3/2018 ΧΗΜΕΙΑ 4ο
31/3/2018 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ/ΦΥΣΙΚΗ 7ο
2/4/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ
4/4/2018 ΑΡΧΑΙΑ ΟΕΦΕ
11/4/2018 ΦΥΣΙΚΗ ΟΕΦΕ
14/4/2018 ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕ
21/4/2018 ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
- ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
30/9/2017 ΦΥΣΙΚΗ 1ο -
7/10/2017 ΆΛΓΕΒΡΑ -
14/10/2017 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
21/10/2017 - ΛΑΤΙΝΙΚΑ
4/11/2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΑΡΧΑΙΑ
11/11/2017 ΧΗΜΕΙΑ 1ο -
18/11/2017 ΦΥΣΙΚΗ 2ο/ΓΕΝΙΚΗΣ1ο ΑΡΧΑΙΑ
25/11/2017 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
2/12/2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΑΡΧΑΙΑ
9/12/2017 ΆΛΓΕΒΡΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
16/12/2017 ΦΥΣΙΚΗ 3ο -
3/1/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ
4/1/2018 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.4ο ΟΕΦΕ -
5/1/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
13/1/2018 ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ
20/1/2018 ΦΥΣΙΚΗ 5ο/ΓΕΝΙΚΗΣ2ο -
27/1/2018 ΧΗΜΕΙΑ 2ο ΛΑΤΙΝΙΚΑ
3/2/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
10/2/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΑΡΧΑΙΑ
17/2/2018 ΆΛΓΕΒΡΑ -
24/2/2018 ΧΗΜΕΙΑ 3ο -
3/3/2018 ΦΥΣΙΚΗ 6ο/ΓΕΝΙΚΗΣ3ο -
4/3/2018 ΧΗΜΕΙΑ 4ο -
10/3/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
17/3/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΑΡΧΑΙΑ
24/3/2018 ΦΥΣΙΚΗ 7ο ΛΑΤΙΝΙΚΑ
31/3/2018 ΦΥΣΙΚΗ 8ο/ΓΕΝΙΚΗΣ4ο -
2/4/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ
4/4/2018 ΧΗΜΕΙΑ ΟΕΦΕ -
11/4/2018 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΟΕΦΕ -
14/4/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
21/4/2018 ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ ΆΛΓΕΒΡΑ ΟΕΦΕ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
- ΘΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
2/9/2017 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.2ο - -
16/9/2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -
23/9/2017 ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -
30/9/2017 ΦΥΣΙΚΗ 3ο/ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΔΟΜΗ ΑΚΟΛ. -
7/10/2017 - ΑΟΘ 1ο κεφ. -
14/10/2017 ΧΗΜΕΙΑ 1ο ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
21/10/2017 ΟΡΙΑ 1 - ΛΑΤΙΝΙΚΑ
29/10/2017 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.4ο - -
4/11/2017 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΑΙΑ
11/11/2017 ΧΗΜΕΙΑ 2ο - 3ο - 4ο - ΑΡΧΑΙΑ (Δ)
12/11/2017 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.5ο - -
18/11/2017 ΟΡΙΑ 2 - ΙΣΤΟΡΙΑ
25/11/2017 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
2/12/2017 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.6ο ΑΟΘ 2ο κεφ. ΑΡΧΑΙΑ
9/12/2017 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ - ΛΑΤΙΝΙΚΑ
16/12/2017 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
3/1/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ
4/1/2018 ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ Α.Ε.Π.Π. ΟΕΦΕ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
5/1/2018 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.7ο ΟΕΦΕ ΑΟΘ ΟΕΦΕ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
13/1/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. / ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
20/1/2018 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.8ο - -
27/1/2018 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.9ο ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
3/2/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
10/2/2018 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΑΟΘ 4ο κεφ. ΑΡΧΑΙΑ
17/2/2018 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 2 - ΙΣΤΟΡΙΑ
24/2/2018 ΧΗΜΕΙΑ 5ο ΠΙΝΑΚΕΣ -
3/3/2018 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.10ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
10/3/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΘΕΣΗ
17/3/2018 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ - ΑΡΧΑΙΑ
24/3/2018 ΦΥΣΙΚΗ 11ο/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
31/3/2018 ΧΗΜΕΙΑ 7ο ΑΟΘ 5ο κεφ. ΙΣΤΟΡΙΑ
2/4/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ
4/4/2018 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
11/4/2018 ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ Α.Ε.Π.Π. ΟΕΦΕ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
14/4/2018 ΦΥΣΙΚΗ 12οΟ.Π. ΟΕΦΕ ΑΟΘ ΟΕΦΕ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ
14/4/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. ΟΕΦΕ

ΕΠΑΛ
3/1/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ
5/1/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΕΦΕ
2/4/2018 ΈΚΘΕΣΗ ΟΕΦΕ
21/4/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΕΦΕ